Dr. Kövesdi Balázs

Elérhetőségeim:

7200 Dombóvár

Pannónia u. 25 1/2 Tel./fax: 74/460-664 Tel. 74/565-368 Mobil: 30/9162-309

7090 Tamási

Szabadság utca 26/b Tel./fax: 74/471-103

Főoldal

Bemutatkozó

1996-ban a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként kezdtem ügyvédi pályámat, jelenleg Dombóváron és Tamásiban is működtetek irodákat. Én magam dombóvári gyökerekkel rendelkezem. Kezdetektől a klasszikusnak nevezett ügyvédi munkát végeztem. Polgári és büntető ügyekben is eljárunk a mai napig. A többes szám azt jelenti, hogy három kollégám is folyamatosan segíti munkámat. Praxisomban jelentős szerephez jut a társasági jogi ügyletekkel és egyéb magánjogi szerződésekkel érintett jogi tevékenység is. Igen fontosnak  tartom az ügyvédi munka során a kollégákkal való tisztességes és lojális kapcsolattartást, valamint  a bírósági, egyéb hatósági eljárások során  való korrekt együttműködést, ami egyrészről feltételezi a felkészültséget, másrészről pedig egy az általánostól eltérő magasabb szintű morális hozzáállást. Eddigi jogászi tevékenységem során különös hangsúlyt fektettem a fiatalabb generációk képzésére is, ami az ügyvédjelöltek foglalkoztatását jelenti.  Számukra folyamatosan próbáltam - és jelenleg is így teszem - példamutatással elöljárni, egymás munkájának kölcsönös segítését  hangsúlyozva.
A honlapon az elérhetőségeimen túlmenően találkozhat a Tisztelt Látogató néhány olyan jogeseteket is feldolgozó írással, amelyek nemcsak a jogász kollégáknak, de a Tisztelt Ügyfelek számára is segítséget nyújthat.

Irodáim

2017_0511125540_tamasi1.jpg2017_0511125540_tamasi2.jpg 2017_0511132237_dombovar1.jpg2017_0511132237_dombovar2.jpg

Tevékenységeim

Büntetőügyekben teljes körű jogi képviselet ellátása,

Polgárjogi ügyekben az alábbi fontosabb területeken vállalunk megbízást:

- okiratszerkesztés, ezen belül adásvételi szerződés (termőföld tekintetében is) és minden egyéb tulajdonjog átruházást eredményező ügylet. A polgári jog egyéb területeit érintő tipikus és atipikus szerződések elkészítése.

- társasági jogi ügyek (cégalapítás, változásbejegyzés, átalakulás, felszámolás, végelszámolás); ezen jogterületen belül szükség esetén taggyűlés, közgyűlés levezetése, társaságok állandó megbízással történő képviselete.

- családjogi ügyeket érintve; házassági bontóperek (szülői felügyeleti jog, tartásdíj, kapcsolattartás rendezése stb.), valamint házassági vagyonjogi ügyekben való képviselet ellátása.

- polgári peres és nem peres eljárásokban a képviselet ellátása (fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások, hagyatéki eljárások).

- közigazgatási (TB, adó stb.) perek.

- a polgárjogi területen belül különös hangsúlyt fektetünk a kártérítési, ezen belül pedig az ún. orvosi műhiba perek miatti eljárásokra is.

- irodánk specialitása a vadászati joggal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, ideértve a vadkár perekben való jogi képviselet ellátását, vadásztársaságok  jogi képviseletének ellátását, földtulajdonosi közösségek képviseletét, stb.

- munkaügyi perekben történő jogi képviselet ellátása.